Kårhuset | Information om bokning | Kårsamverkansnämnden
Information om bokning

Kårhuset

2020-02-14 23:40
Kårhuset

Alla medlemmar både i ASK och LMK

har privilegiet att nyttja lokalen helt gratis, även till privata

tillställningar. Kårbiblioteket (bakom toaletterna), pabben samt köket hyrs ut

tillsammans.

För dig som ej är medlem i någon av

Alnarps kårer kostar det 1000 kr/dag mån – fre kl 12.00. För hyra kårlokalen

efter kl 12.00 på fredag – söndag kväll är kostnaden 2000 kr/dygn.

Kårhuset hyrs endast ut till personer över 18 år. Då minderåriga vistas i lokalen krävs målsmans närvaro under hela tillställningen.


Ett krav för att få använda lokalen

är att det återfinns i samma skick som innan det lånades ut.


Eventuell skadegörelse eller på

sabotage kommer att faktureras till den bokningsansvariga vid aktiviteter som

inte omfattas av kårernas gemensamma festpolicy. Festpolicyn kan läsas vid båda

kårernas hemsidor.

Även vår finfina musikanläggning går

att boka till en kostnad av 700kr per kväll. Ansvaret ligger självklart på den

som bokar lokalen.


Den som bokar lokalen är också

ansvarig för att inga utrymningsvägar blockeras under bokningstiden.


Kontakta KSN för uthämtning av

passerkort till kårhuset för kvällar och helger, samt om du inte är medlem i

kåren.


Frågor angående bokning av

kårlokalen, köket, passerkort eller om du vill hyra musikanläggningen kontakta KSN

på adressen nedan.