Information om bokning | Kårsamverkansnämnden

Information om bokning

Kårhuset
Kårhuset
2020-02-14 23:40

Alla medlemmar både i ASK och LMK

har privilegiet att nyttja lokalen helt gratis, även till privata tillställningar.

Kårbiblioteket (bakom toaletterna), pabben samt köket hyrs ut tillsammans.För dig som ej är medlem i någon av

Alnarps kårer kostar det 2000 kr/dag mån – fre kl 12.00. För hyra av kårlokalen

efter kl 12.00 på fredag – söndag kväll är kostnaden 4000 kr/dygn.

Kårhuset hyrs endast ut till personer över 25 år. Då minderåriga vistas i lokalen krävs målsmans närvaro under hela tillställningen.


Ett krav för att få använda lokalen

är att det återfinns i samma skick som innan det lånades ut.


Eventuell skadegörelse eller

sabotage kommer att faktureras till den bokningsansvariga vid aktiviteter som

inte omfattas av kårernas gemensamma festpolicy. Festpolicyn kan läsas vid båda

kårernas hemsidor.

Även vår fina musikanläggning går

att boka till en kostnad av 1000kr per kväll. Ansvaret ligger självklart på den

som bokar lokalen.


Den som bokar lokalen är också

ansvarig för att inga utrymningsvägar blockeras under bokningstiden.


Kontakta KSN för uthämtning av

passerkort till kårhuset för kvällar och helger, samt om du inte är medlem i

kåren.


Frågor angående bokning av

kårlokalen, köket, passerkort eller om du vill hyra musikanläggningen kontakta KSN

på adressen nedan.
 

... läs mer